KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA


Kognitiivisesta psykoterapiasta voi saada apua hyvin monenlaisiin psyykkisiin vaikeuksiin, mm. ahdistukseen, masennukseen, uupumukseen ja pelkotiloihin. Kognitiivinen psykoterapia on tutkimuksissa todettu tehokkaaksi terapiamuodoksi.

Psykoterapia on tutkimusretki itseen ja omaan elämään. Yhdessä terapeutin kanssa työstetään sitä, kuinka asiakas kokee ja tulkitsee mielessään itseään, tilanteita ja maailmaa. Psykoterapian avulla tietoisuus siitä, miten nämä ajattelutavat ovat yhteydessä omiin tunteisiin ja toimintaan, kasvaa. Tiedostamisen kautta ihmiselle vapautuu kasvua ja hyvinvointia tukevien valintojen mahdollisuus. 

Elämänhistoriaa ja menneisyyttä tutkitaan sen verran, kuin se on tarpeen nykyhetken itseymmärryksen syntymiseksi. Polttopiste on kuitenkin nykyhetkessä ja suunnassa, johon asiakas haluaa elämäänsä ohjata. Meillä jokaisella on oma tarinamme, mielemme kertomus elämämme kärsimyksistä ja omasta vajaavaisuudestamme. Terapian myötä tarina kerrotaan uudestaan, inhimillisyyden äänellä, myötätunnon ja 
hyväksyminen sanoin. 

Kognitiivisessa terapiassa tutkitaan asiakkaan sisäisiä malleja; uskomuksia, tunne ja käyttäytymiskuvioita, jotka vaikuttavat syvästi kaikkeen kokemiseen. Ihmisillä on taipumuksena toistaa samoja reagointitapoja ja ratkaisukeinoja, vaikka ne olisivat vahingollisia. Kun tunnistaa ongelmien taustalla ovat sisäiset mallit, viriää muutoksen tarve luontojaan. Vaihtoehtoiset, auttavat mallit alkavat kehittyä. Psykoterapiassa rakennetaan asiakkaalle uudenlaista myönteisempää kokemusmaailmaa ja minäkuvaa. Kognitiivinen psykoterapia tarjoaa keinoja ja työkaluja, joiden avulla on mahdollista muuttaa elämää ohjaavia malleja ja löytää eheämpi ja vapaampi tapa olla.

Tietoisuustaidot (Mindfulness) ovat keskeinen osa työskentelyä kehittäen hyväksyvän läsnäolon taitoa. Asiakasta ohjataan harjoittamaan tietoista ja lempeää itsen havainnointia. Harjoitellaan avautumista sille mitä nyt on meneillään, vaikkei se ei aina vastaisikaan mielen odotuksia ja vaatimuksia. Sen avulla voi löytää sisäisen tasapainon tilan vaikeissakin elämäntilanteissa. 

Terapialle asetetaan yhdessä tavoitteet. Työskentely tapahtuu vastaanotoilla keskustellen, tehden harjoituksia sekä asiakkaalle annettavien välitehtävien avulla. Vastaanotot ovat yleensä kerran viikossa, mutta käyntien tiheys voidaan sopia myös toisin. 

Kognitiivinen psykoterapia on useimmiten pidempikestoinen prosessi, jonka raameista tehdään yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma. Joskus lyhytkin työskentely voi riittää. Terapiaan on mahdollista hakeutua Kelan kuntoutuspsykoterapiana tai myös omakustanteisesti. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 1-3 vuotta. Teen aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapiaa. Terapeuttina olen aktiivinen ja tutkiskeleva. Roolini on ohjata asiakasta oivaltamaan itse, ei antaa valmiita ”totuuksia”. Pyrin kohtamaan asiakkaani läsnäolevasti ja myötätuntoisesti. Kunnioitan jokaisen ainutlaatuisuutta ja arvoa ihmisenä. Ihmisten henkisen pahoinvoinnin ja ihmissuhdeongelmien taustalla on hyvin usein kielteinen minäkuva ja rakkauden puute itseä kohtaan. Monelle ihmiselle tie muutokseen löytyy itsekriittisyyden ja vaativuuden vähentämisen kautta. Sen vuoksi pidän ydinasiana terapiassa hyväksyvän ja myötätuntoisen suhteen luomista oman itsensä kanssa. Mikäli olet kiinnostunut aloittamaan psykoterapian kanssani, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Sovitaan tutustumiskäynti, jolla keskustelemme tilanteestasi, terapian tarpeesta ja saat kosketuksen minuun ja työskentelyyni psykoterapeuttina. 

Sydämellisesti tervetuloa löytöretkelle!


Kognitiivinen psykoterapia 45 min./ 90 euroa

 Anki Kauranen  |  0400 485 802  |  sari@valoverso.net  © Valoverso 2023  |  Suunnittelu: DesignDelight