HENKINEN OHJAUS

 

Henkinen ohjaus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita henkisestä kasvusta. Ohjauksessa käytän psykologin ja psykoterapeutin ammattitaitoa sekä kanavoitua viisautta enkeleiltä ja oppailta. Hyödynnän ohjaustyössä myös omia kokemuksiani henkisellä polulla ja erilaisten yliluonnollisten ilmiöiden parissa sekä intuitiotani.

Ohjaus auttaa selvittämään ongelmien ja lukkokohtien syvemmät syyt. Se auttaa oivaltamaan kokemusten ja elämäntilanteiden henkiset oppimistehtävät - luottamaan, että kaiken kokemamme taustalla toimii jumalallinen tarkoitus. Kun oivaltaa ja hyväksyy, miksi asiat ovat juuri siten kuin ovat, mielenrauha kasvaa.

Ohjaan löytämään yhteyden omaan sisäiseen viisauteen ja uskomaan siihen. Se vie omien voimavarojen ja lahjojen äärelle. Jokaisella meillä on sisällään valtava määrä tietoa, mutta tarvitsemme usein toisen apua, saadaksemme sitä käyttöön. Kun oivallat todellisen valo-olemuksesi, voi rakkaus itseä kohtaan puhjeta kukkaan. Rakkaus itseä kohtaan avaa taas rakkautta toisia ja kaikkea elollista kohtaan. Autan myös 
kirkastamaan omia arvoja ja sitoutumaan niiden mukaiseen elämään. Ohjaus auttaa löytämään elämän punaisen langan.

Useilla ihmisillä on henkisiä ja / tai yliluonnollisia kokemuksia, jotka tuntuvat käsittämättömiltä ja hämmentäviltä. Pyrin auttamaan asiakasta saamaan ymmärrystä niihin. Nyky-yhteiskunnassakin ihmiset kohtaavat kielteistä arvostelua ja ihmettelyä liittyen yliaistillisiin kokemuksiin tai henkisyyteen ylipäänsä. Omien kokemusten ja ajatusten jakaminen toisen samanhenkisen ihmisen /ihmisten kanssa voi olla todella vapauttavaa ja vahvistavaa. Tärkeintä on, että ihminen löytää oman selkeyden ja vahvuuden suhteessa henkisiin asioihin. Roolini henkisenä ohjaajana on tukea sitä. Ohjauksessa löydämme yhdessä tien viittoja kunkin omalla henkisellä polulla kulkemiseen. 

Henkinen ohjaus voi olla kertakohtaaminen tai pidempi prosessi asiakkaan toiveen mukaan. 

Tervetuloa ohjausmatkalle sisäiselle lähteelle!
 


Henkinen ohjaus 45-60 min. / 70 euroa

 


Anki Kauranen  |  0400 485 802  |  sari@valoverso.net  © Valoverso 2021  |  Suunnittelu: DesignDelight